De multe ori se petrece o învălmășeală de idei și gânduri atunci când sunt discutate aceste noțiuni: seminar, workshop, conferință, training, team-building. Similare pe ici, pe colo și aparținând aceleiași umbrele conceptuale, pot fi ușor confundate și/sau greșit utilizate.

Așadar, ne-am hotărât să le punem puțintel pe fiecare sub lupă, să le analizăm și să trasăm liniile de demarcație dintre ele. Pentru început, să ne punem cu toții de acord că aceste concepte sunt înrudite, se intersectează pe alocuri, utilizează metode și au obiective asemănătoare.

Totuși, distincții există, că doar nu degeaba avem atâtea denumiri cu care jonglăm în această arie a dezvoltării personale și profesionale. Și cum micile detalii fac diferența, să ne punem pe descoperit.

În primul rând, seminariile sunt adesea confundate cu workshop-urile, durata scurtă de timp în care acestea se desfășoară (în medie 2-4 ore) fiind una dintre principalele caracteristici comune ale celor două concepte. Însă, pe când un seminar este mai degrabă un eveniment static, având o componentă preponderent teoretică, workshop-ul este, prin definiție, mult mai interactiv.

Un seminar este o prezentare susținută în mod tradițional de către un profesionist (sau mai mulți) pe marginea subiectului abordat, din care o importantă parte este rezervată expunerii informațiilor către participanți, de cele mai multe ori persoane cu expertiză în domeniu, care doresc să-și actualizeze cunoștințele. Totodată, se acordă timp pentru întrebări sau observații din partea publicului, de obicei la finalul prezentării.

Seminarul poate fi format din grupuri mici de opagePictureameni, dar există și cazuri în care un astfel de eveniment încorporează un număr impresionant de persoane (până la 50-100). Durata unui seminar este cuprinsă între 90 de minute și aproximativ 3 ore. Astfel, facem cunoștință și cu sora mai mare a seminarului, conferința, care se desfășoară în general pe aceleași principii, doar că la alte dimensiuni.

Pe de altă parte, un workshop este definit în principal de aspectul practic al întrunirii. În cadrul unui astfel de eveniment discutăm despre un număr restrâns de participanți, al căror scop comun este acela de a se concentra asupra unui segment de interes și de a lucra împreună pentru a obține, la finalul acestuia, niște rezultate concrete.

Fie că este vorba despre conceperea unui proiect comun, a unei strategii, a unui plan de dezvoltare personal, despre crearea unor obiecte materiale sau despre schimbul de experiență, pe parcursul unui workshop participanții își exersează anumite abilități, sub atenta supraveghere a unui facilitator. Rolul acestuia este de a se asigura că sesiunea decurge conform programului și de a ghida participanții pe măsură ce aceștia își exersează aptitudinile, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Un workshop presupune implicarea activă a participanților în procesul de învățare, este construit în jurul conceptului de educație non-formală, bazat pe exerciții și experiențe. Ca durată, un workshop se poate întinde pe parcursul a câtorva ore sau chiar până la două-trei zile.

Trainingul, cuvântul pe care îl auziți adesea la Crilia, presupune în mod evident un transfer de cunoștințe, dobândirea unor abilități noi sau îmbunătățirea celor deținute deja, ori adoptarea unor atitudini noi sau modificarea celor existente cu privire la un subiect anume. Toate aceste procese se petrec utilizând metode de învățare non-formală, interactive, antrenând aptitudinile participanților pentru a-i ajuta să își formeze obiceiuri noi și eficiente pe care să le pună în practică pentru a-și îmbunătăți viața pe anumite segmente de interes. Un training poate dura câteva zile sau poate fi defalcat pe parcursul unei perioade mai mari de timp, până la câteva luni. Acesta poate viza atât aspecte din viața personală, cât și din cea profesională a participanților.

Pe de altă parte, team-buildingul se adresează ariei profesionale, mai exact companiilor, care doresc să eficientizeze productivitatea angajaților. De multe ori, acest concept este greșit înțeles, deoarece atât angajatorii, cât și angajații tind să îl confunde cu o ieșire, un weekend sau o mini vacanță relaxantă petrecută între colegi.

Un team-building presupune disponibilitate atât din partea managerilor, cât și a angajaților: conducerea trebuie să realizeze care este nivelul de performanță urmărit în cadrul companiei versus cel existent, iar angajații să înțeleagă că în spatele acestei noțiuni stă ceva mai mult decât câteva zile de recreere oferite de către angajator.

Această activitatreebookte presupune în primă fază o analiză reală a nevoilor de training la nivelul companiei/echipei vizate. Etapa poate fi efectuată de către angajator sau de către traineri, după care, în funcție de obiectivele avute în vedere, se trasează segmentele care se doresc abordate și se creează programul de training adecvat nevoilor identificate. Un team-building presupune participarea activă a angajaților la acțiuni bine definite în timp, exerciții și programe menite a evidenția și rezolva anumite probleme stringente de comunicare ce împiedică procesele productive de la locul de muncă.